Αρχική Σελίδα   |   Χάρτης Ιστοχώρου English
βιογραφικό
ελεγκτικές υπηρεσίες
φορολογικές συμβουλές
διεθνή
λογιστικά πρότυπα
τομείς δραστηριότητας
και εμπειρίας
διαχ. αφερεγγ.-εμπειρογνώμων αρ. 66 ν. 4738/2020
εσωτερικός ελεγκτής, λογιστής - φοροτεχνικός
δημοσιεύσεις - εισηγήσεις
χρήσιμες φορολογικές
ερμηνευτικές εγκύκλιοι
ελεγκτικά βήματα
(εξωτερικού &
εσωτερικού ελέγχου)
ετήσιες
εκθέσεις διαφάνειας
και company manual
στοιχεία επικοινωνίας
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Τομείς Δραστηριότητας και Εμπειρίας
Τομείς Δραστηριότητας και Εμπειρίας

-Εξαγωγικές βιομηχανικές εταιρείες με κοστολόγηση παραγωγικής διαδικασίας καθώς και έλεγχο και ενοποίηση αλλοδαπών θυγατρικών.

-Κατασκευαστικές εταιρείες για έργα ΣΔΙΤ των οποίων η εκτέλεση διαρκεί περισσότερο του ενός έτους.

-Eμπορικές εταιρείες εισαγωγών-εξαγωγών.

-Εταιρείες συγγραφής λογισμικών προγραμμάτων των οποίων η κατασκευή διαρκεί περισσότερο του ενός έτους.

-Τραπεζική λογιστική -πολυνομισματικό σύστημα, λογιστική currency & interest rate swaps.

-AΧΕΠΕΥ.

-Αλληλασφαλιστικά ταμεία ασφάλισης πλοίων καθώς και αστικής ευθύνη (Protection & Indemnity Clubs) στο Λονδίνο. Μεσιτικά γραφεία και πρακτορεία ασφαλίσεων.

-Ξενοδοχεία-τουριστικά πρακτορεία.

-Ναυτιλιακές εταιρείες.

-Ποδοσφαιρικές εταιρείες.

-Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (εκπαιδευτικά, κατοχής ακινήτων).

-Δήμοι.

-Κρατικά ταμεία διαχείρισης αγροτικών κοινοτικών κονδυλίων.

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ.

-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Μητρώου Υπουργείου Δικαιοσύνης 13
  http://www.ministryofjustice.gr/site/mitrooafereggyotitas.aspx