Αρχική Σελίδα   |   Χάρτης Ιστοχώρου English
βιογραφικό
ελεγκτικές υπηρεσίες
φορολογικές συμβουλές
διεθνή
λογιστικά πρότυπα
τομείς δραστηριότητας
και εμπειρίας
διαχειριστής αφερεγγυότητας (σύνδικος πτώχευσης)
λογιστικές - φοροτεχνικές υπηρεσίες
δημοσιεύσεις - εισηγήσεις
χρήσιμες φορολογικές
ερμηνευτικές εγκύκλιοι
ελεγκτικά βήματα
(εξωτερικού &
εσωτερικού ελέγχου)
ετήσιες
εκθέσεις διαφάνειας
και company manual
στοιχεία επικοινωνίας
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Διαχειριστής Αφερεγγυότητας (Σύνδικος πτώχευσης)
Διαχειριστής Αφερεγγυότητας (Σύνδικος πτώχευσης)

Ο Αύξων Αριθμός μου στο Δημόσιο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι: 13

http://www.ministryofjustice.gr/site/mitrooafereggyotitas.aspx

Σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα, όλοι οι σύνδικοι πτώχευσης επιλέγονται υποχρεωτικά από το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας. Ορίζονται υποχρεωτικά ως Επόπτες Σχεδίων Αναδιοργάνωσης και προαιρετικά ως Επόπτες Προπτωχευτικής Διαδικασίας [Σχετική νομοθεσία : Άρθρα 63(1), 106β(6) & 131 ν. 3588/2007 καθώς και Π.Δ. 133/29-12-2016].

Επίσης, είμαι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειρογνομώνων του άρθρου 11 ν. 4469/2017 περί Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Αντίγραφο της Αδείας μου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και της Απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους βρίσκεται εδώ :

https://www.dropbox.com/s/4yfg7fyw2bf2kww/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%20%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%93-%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%9D%20%CE%94%CE%99%CE%A7.pdf?dl=0