Αρχική Σελίδα   |   Χάρτης Ιστοχώρου English
βιογραφικό
ελεγκτικές υπηρεσίες
φορολογικές συμβουλές
διεθνή
λογιστικά πρότυπα
τομείς δραστηριότητας
και εμπειρίας
διαχ. αφερεγγ.-εμπειρογνώμων αρ. 66 ν. 4738/2020
εσωτερικός ελεγκτής, λογιστής - φοροτεχνικός
δημοσιεύσεις - εισηγήσεις
χρήσιμες φορολογικές
ερμηνευτικές εγκύκλιοι
ελεγκτικά βήματα
(εξωτερικού &
εσωτερικού ελέγχου)
ετήσιες
εκθέσεις διαφάνειας
και company manual
στοιχεία επικοινωνίας
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Δημοσιεύσεις - Εισηγήσεις
Δημοσιεύσεις - Εισηγήσεις | 17/10/2017 επιστροφή
Αρχή Ισοδυναμίας Αναλογιστικής Παρούσας Αξίας Ασφαλίστρων-Ασφαλιστικών Παροχών προς Υπολογισμό Ασφαλίστρων Πληρωτέων

https://www.dropbox.com/s/y2gd9hskzjfljqw/PREMIUM%20CALCULATION%20%26%20TECHNICAL%20RESERVES.pdf?dl=0
 
επιστροφή