Αρχική Σελίδα   |   Χάρτης Ιστοχώρου English
βιογραφικό
ελεγκτικές υπηρεσίες
φορολογικές συμβουλές
διεθνή
λογιστικά πρότυπα
τομείς δραστηριότητας
και εμπειρίας
διαχ. αφερεγγ.-εμπειρογνώμων αρ. 66 ν. 4738/2020
εσωτερικός ελεγκτής, λογιστής - φοροτεχνικός
δημοσιεύσεις - εισηγήσεις
χρήσιμες φορολογικές
ερμηνευτικές εγκύκλιοι
ελεγκτικά βήματα
(εξωτερικού &
εσωτερικού ελέγχου)
ετήσιες
εκθέσεις διαφάνειας
και company manual
στοιχεία επικοινωνίας
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Δημοσιεύσεις - Εισηγήσεις
Δημοσιεύσεις - Εισηγήσεις | 10/05/2024 επιστροφή
Corporate Finance και Εκτίμηση Αξίας Εξαγοράς Εταιρείας

GENERAL CORPORATE FINANCE THEORY & BUSINESS VALUATION TECHNIQUES

0/1 KNAPSACK PROBLEM WITH ONE AND TWO VARIABLES & MULTI-PERIOD CAPITAL RATIONING

SHORTEST PATH ALGORITHM & MOST ADVANTAGEOUS EQUIPMENT REPLACEMENT

ECONOMIC ORDER QUANTITY WITH DISCOUNTS

TRAVELLING SALESMAN & ASSIGNMENT PROBLEMS

MATERIALS REQUIREMENT PLANNING

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ
 
επιστροφή