Αρχική Σελίδα   |   Χάρτης Ιστοχώρου English
βιογραφικό
ελεγκτικές υπηρεσίες
φορολογικές συμβουλές
διεθνή
λογιστικά πρότυπα
τομείς δραστηριότητας
και εμπειρίας
διαχειριστής αφερεγγυότητας (σύνδικος πτώχευσης)
λογιστικές - φοροτεχνικές υπηρεσίες
δημοσιεύσεις - εισηγήσεις
χρήσιμες φορολογικές
ερμηνευτικές εγκύκλιοι
ελεγκτικά βήματα
(εξωτερικού &
εσωτερικού ελέγχου)
ετήσιες
εκθέσεις διαφάνειας
και company manual
στοιχεία επικοινωνίας
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Δημοσιεύσεις - Εισηγήσεις
Δημοσιεύσεις - Εισηγήσεις | 03/09/2016 επιστροφή
Ασφαλιστικά Αποθεματικά Non-Life: Chain Ladder & Bornhuetter-Ferguson

Υπολογισμός των τεχνικών αποθεματικών ασφαλιστικών εταιρειών για μία εφάπαξ πληρωμή (π.χ. εφάπαξ συντάξεως, κόστος θεραπείας ασθενείας, κόστος αποκαταστάσεως βλάβης - όχι σύνταξης εφ΄όρου ζωής) με δύο διαφορετικούς τρόπους : (α) με την Μέθοδο των Τριγώνων (Chain Ladder Method), και (β) με την Μέθοδο των Bornhuetter και Ferrguson.
 
επιστροφή