ΔΑΠΑΝΕΣ_ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ_ΕΞΟΦΛΟΥΜΕΝΕΣ_ΔΙΑΜΕΣΩ_ΤΡΑΠΕΖΗΣ.PDF